Doučování z matematiky

Doučování z matematiky

8.2.2017 | Ing. Ivana Zemanová

Studentům, kteří potřebují zdokonalit své znalosti v některém předmětu, se snažíme pomoci buď tím, že mohou individuálně využívat konzultačních hodin jednotlivých vyučujících nebo mohou pravidelně chodit na skupinové doučování. Od příštího týdne nabízíme našim žákům bezplatné doučování z matematiky. Snažíme se tím pomoci matematicky slabším žákům, zejména 1. a 2. ročníku tak, aby bezproblémově zvládli nejenom matematiku, protože ta je nosným pilířem i pro další předměty (ekonomiku, finance a bankovnictví, účetnictví...) ...

V tomto pololetí by se jednalo o doučování v rozsahu jedné hodiny týdně, vždy v pondělí od 13.20 hod. do 14.05 hod., od příštího školního roku je možný nárůst až na dvě hodiny týdně.

Věříme, že tuto iniciativu přivítají žáci i jejich rodiče.

Nic není nemožné, stačí jen chtít a výsledky se dostaví.