Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

14.12.2022 | Ing. Ivana Zemanová

Ve středu se 11 odvážlivců účastnilo školního kola dějepisné olympiády na téma „Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992." ...

Studenti plnili zapeklité úkoly, jež testovaly nejen jejich historické znalosti, ale i kritické dovednosti či práci s textem. Všichni zúčastnění předvedli důstojné výkony, nicméně pomyslné medailové umístění patří Vladimíru Langšádlovi (3. ročník), Janu Faltysovi (2. ročník) a Adamu Hvězdovi (1. B), který soutěž ovládl. Tito pak postupují dále do lednového okresního kola.

Vítězům blahopřejeme!

Mgr. Lukáš Rejman