Charles Baudelaire

Charles Baudelaire

2.12.2018 | Ing. Ivana Zemanová

Žáci 2., 3, a 4. ročníku navštívili ve Smetanově domě představení společnosti Starý návrat. Jan Potměšil vystoupil v roli Baudelaira v tomto literárním pásmu, které doplnily divadelní prvky. ...

Jeho spoluúčinkující byli: herečka Jitka Nerudová v čtyřroli Baudelairových osudových žen a dva prokletí básníci - Paul Verlain v podání houslisty a malíře Václava Návrata a Arthur Rimbaud, kterého ztvárnil loutnista Přemysl Vacek.

Symbolický děj plný překvapení se odehrával v předpeklí pro narkomany, kde dva mladší básníci Verlaine a Rimbaud posmrtně objeví své knihy hříchů. V nich čtou historii svých životů a hlavně vzpomínají na svého předchůdce a přítele Charlese Baudelaira, kterému byl kdysi Verlaine na pohřbu. Objeví, že i Baudelaire je odsouzen k pobytu s nimi v očistci, protože je vlastně otcem stylu života prokletých básníků a jejich pohledu na svět.

Všichni tři pak společně probírají okolnosti svých životů, které je dostaly do této šlamastyky. Hodnotí negativně hlavně své nadměrné užívání opiátů a alkoholu. Všichni tři básníci přemýšlí , jak uniknout věčnému prokletí a snaží se vysvětlit duchovní a pozitivní poselství své poezie, která je často děsivá a pesimistická, ale přesto obsahuje světlo naděje. Všichni zjistí, že vlastně jenom díky velké poezii budou žít věcně. 

V představení zazněla hra na housle a kytaru a také písně na slova Ch. Baudelaire, které zazpívala herečka J. Nerudová.

 

Mgr. Marie Janoušková