Beseda s pamětníkem

Beseda s pamětníkem

9.11.2015 | Ing. Ivana Zemanová

V pátek 6. listopadu měli studenti 3. a 4. ročníků příležitost setkat se v rámci výuky dějepisu s pamětníkem Jaroslavem Jiráčkem, rodákem z Benátek u Litomyšle.
Dětství prožité za války, mládí v poúnorovém komunistickém režimu, začátky a průběh kolektivizace, období normalizace a polistopadové restituce – to byla hlavní témata, o nichž pan Jiráček s našimi studenty hovořil. Jeho poutavé vyprávění bylo doplněno ukázkami různých dokumentů a citacemi z publikace Josefa Němečka „Osudy sedláků na Litomyšlsku po roce 1948“.
Panu Jiráčkovi patří naše velké poděkování za autentické obohacení dějepisného učiva, vždyť setkávání s pamětníky bývají dnes čím dál vzácnější.
Na doplnění besedy připravila paní učitelka Marie Chválová projekci dokumentu „Postavení mimo hru“ , který pojednává o československých hokejistech a jejich perzekuci komunistickým režimem. V této souvislosti jsme si připomněli výročí dodnes neobjasněné havárie letadla, které zmizelo nad kanálem La Manche 8.listopadu 1948 a s ním i šest československých hokejových reprezentantů.

Mgr. Jana Vomočilová