Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení

14.4.2021 | Ing. Ivana Zemanová

Vážení rodiče uchazečů o studium,
jak jsme avizovali, termíny letošních přijímaček jsou posunuty na začátek května. V naději, že virus, ministerstvo či jiná vyšší moc znovu nezasáhne, předkládáme několik upřesňujících informací. ...

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelkou školy k 31. lednu 2021

 • zůstávají v platnosti

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 

 • řádné termíny: 3. a 4. květen 2021
 • náhradní termíny: 2. a 3. červen 2021

Někteří žáci se zúčastní Jednotných přijímacích zkoušek na naší škole oba dva dny, je to z toho důvodu, že několik škol zrušilo přijímací zkoušky a žák má přesto možnost je vykonat dvakrát.

Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

Časový limit pro písemné testy JPZ se prodlužuje

 • u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 na 70 minut);
 • u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut)

Pozvánku k JPZ

 • jsme Vám již zaslali  

Ředitelka školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení

 • v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021
 • v náhradním termínu nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat

 • nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

Protiepidemická opatření při konání JPZ ve škole

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  [PDF, 249 kB] bude uchazečům umožněna osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud:

 • nebudou mít příznaky onemocnění COVID-19
 • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

V případě dotazů neváhejte prosím napsat (sekretariát: tradingcentre@lit.cz) nebo zavolat (asistentka ředitelky 734322314, ředitelka 739662382, zástupkyně ředitelky 605121390). Kdykoliv :)

Ing. Ivana Zemanová