ZKOUŠKY Z CESTOVNÍHO RUCHU

ZKOUŠKY  Z  CESTOVNÍHO RUCHU

16.6.2015 | Ing. Ivana Zemanová

V pondělí 15. června se v naší škole konaly závěrečné zkoušky z nepovinného předmětu Cestovní ruch. Jedná se o poměrně náročnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce, řešení modelové situace a zodpovězení zadaných otázek z několika předmětů (historie, zeměpis, aktuální dění, technika a metodika cestovního ruchu).
Úspěšné absolventky obdržely Osvědčení o absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky.

Mgr. Jana Vomočilová