Závěrečné zkoušky z cestovního ruchu

Závěrečné zkoušky z cestovního ruchu

22.6.2017 | Ing. Ivana Zemanová

Ve středu 21. června se v naší škole konaly závěrečné zkoušky z nepovinného předmětu Cestovní ruch. Jedná se o poměrně náročnou zkoušku, která se skládá z obhajoby závěrečné práce, řešení modelové situace a zodpovězení zadaných otázek z několika předmětů (historie, zeměpis, aktuální dění, technika a metodika cestovního ruchu).
Letos skládalo zkoušku šest studentek a jeden student, všichni úspěšné absolventi obdrželi Osvědčení o absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky.

Mgr. Jana Vomočilová