Žákovský parlament

Žákovský parlament

8.9.2017 | Ing. Ivana Zemanová

Novinkou letošního  roku je na naší škole založení žákovského parlamentu. Bude fungovat jako orgán, jehož prostřednictvím budou žáci moci spolupracovat s vedením školy, vznášet připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení fungování školy...

Každá třída nominuje ze svého středu dva spolehlivé zástupce. Ti budou vytvářet informační most mezi žáky a učiteli. V září budou tajnou volbou zvoleni předseda, místopředseda  a zapisovatel, kteří budou tvořit Radu ŽP.

Těšíme se, že  se v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce zrodí podnětné připomínky, které povedou ke zlepšení práce nebo zviditelnění školy na veřejnosti.

První schůze ŽP se uskuteční v pondělí 25. září 2017.

Mgr. Marie Janoušková, koordinátor ŽP