Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

30.8.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Školní rok zahájíme v pondělí 2.9.2013 v 8.00 hod. Třídní učitelé se sejdou se svými žáky v kmenových třídách. Nově nastupující žáky přivítá paní ředitelka s paní Janouškovou, třídní učitelkou v učebně č.11.
Studenti 4. ročníku nastupují do školy 16.9. po skončení odborné praxe ve vybraných firmách.
V úterý 3.9. budou mít žáci 1. ročníku třídnické hodiny od 8.00 do 10.40 hod., ve kterých obdrží notebooky a seznámí se s pravidly pro jejich používání při výuce i při práci doma.
Žáci 2.a 3. ročníku budou mít v úterý výuku dle rozvrhu pouze do polední pauzy.
Od 4.9.2013 bude probíhat standardní výuka v plném rozsahu.

Potvrzení o studiu na školní rok 2013/2014 je možné vystavit v sekretariátu školy každý pracovní den v úředních hodinách (9.35-9.55 hod.) Ve stejnou dobu rovněž vyřizujeme Žádosti o osobní čipové karty IREDO.

Těšíme se na Vás!!!
Ing. Ivana Zemanová, ředitelka školy a celý pedagogický sbor