Za uměním do White Gallery

Za uměním do White Gallery

7.5.2014 | Mgr. Eva Krátká

Naši studenti se v úterý 5.5.2014 vydali pěšky do White Gallery v Osíku. Pro většinu z nich to byla první návštěva a byla o to zajímavější, neboť nás po celou dobu velmi poutavým výkladem doprovázel majitel galerie pan Martin Janda. Dozvěděli jsme se o technických podrobnostech této moderní a architektonicky jedinečné stavby, která v sobě ukrývá cennou sbírku děl od více než 320 autorů. Pan Janda nám také ukázal depozitář galerie a provedl nás výstavou. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne, které se vydařilo i díky pěknému počasí a pohodové atmosféře, která mezi studenty panovala.
Mgr.Eva Krátká