Webinář na téma HIV

Webinář na téma HIV

4.4.2017 | Ing. Ivana Zemanová

Ve čtvrtek 30. 3 2017 se studenti 2. a 3. ročníku měli možnost seznámit s další formou výuky – webinářem, jehož tématem byla problematika HIV. Co je to vlastně webinář ? Webinář je moderní interaktivní forma pro předávání informací nebo školení, která probíhá prostřednictvím internetu. Komunikace probíhá oběma směry a umožňuje zapojení účastníků formou chatu. ...

Tématem besedy byla problematika viru HIV a s ním související nemoc AIDS, kterou tento vir vyvolává při dlouhodobém neléčení. V natáčecím studiu byl přítomen moderátor, který celou besedou provázel, a hosté: lékařka - odbornice na HIV, lékař - preventista a HIV pozitivní lektor. Beseda trvala jednu hodinu a studenti ji sledovali v učebně vybavené projekcí a ozvučením. Prostřednictvím mailu mohli zadávat dotazy. Celkově měla beseda pozitivní ohlasy.

Mgr. Marie Pecháčková

červená