Výuka s rodilým mluvčím

Výuka s rodilým mluvčím

1.12.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Pondělí výuka s rodilým mluvčím se nesla v duchu několika her a aktivit, jejichž společným tématem bylo procvičování slovní zásoby a frází týkajících se počasí a konkrétně zimního období. V úvodu hodiny si zahráli studenti několik her na zahřátí a rozmluvení se, u kterých nechyběl ani pohyb ani humor. Dále studenti nacvičovali konverzace o jednom z nejčastějších témat, o počasí. Pohybovali se po třídě a střídali různé partnery v konverzaci. Díky tomu jsou odbourány bariéry spojené se strachem z mluvení před celou třídou a konverzace se stává přirozenější. Slovní zásobu týkající se hlavně zimních záležitostí poté procvičovali na pracovním listě. Výhodou bylo, že neexistovala jen jedna správná odpověď, a tudíž mohla většina studentů uspět s využitím trošky své fantazie. Během hodiny měl každý dostatek prostoru pro používání angličtiny i pro bližší poznávání svých spolužáků.
Mgr. Marie Chválová