Výuka s Danem Luptonem

Výuka s Danem Luptonem

9.11.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Dnešní výuka s rodilým mluvčím Danem Luptonem se nesla v duchu hned několika témat. Patřilo mezi ně cestování a doprava a zajímavosti z americké historie a geografie, které mají souvislost se známou dálnicí Route 66, která spojuje město Chicago s Los Angeles. Dan ve své výuce žákům přiblížil reálie jeho rodné země, studenti kromě angličtiny procvičovali i práci s mapou a pokoušeli se porozumět anglickým vtipům na téma cestování. Ve výuce nechyběly ani interaktivní prvky v podobě známého hitu (Get your kicks on) Route 66 a videa. Dan se snažil téma studentům co nejvíce přiblížit, a proto také poukázal na významné Čechy, kteří měli zásluhy při budování této slavné dálnice. Na závěr si Dan pro studenty připravil překvapení v podobě malé papírové knížky s informacemi o Route 66, kterou si studenti mohli složit a ponechat. I přesto, že téma nebylo z jazykového hlediska jednoduché, studenti se s novými informacemi a slovní zásobou dobře vypořádali.
Mgr. Marie Chválová