Vyřazování absolventů

Vyřazování absolventů

30.5.2016 | Ing. Ivana Zemanová

Poslední květnový pátek se v sále litomyšlského hotelu Zlatá Hvězda uskutečnilo slavnostní vyřazování absolventů naší školy. Na setkání byli ředitelkou školy Ing. Ivanou Zemanovou pozváni rodiče maturantů, zúčastnil se i radní města Litomyšl pan Josef Štefl. O hudební doprovod se postaralo saxofonové kvarteto ze ZUŠ Litomyšl pod vedením pana Libora Kazdy...

Vyřazování završil slavnostní okamžik, kdy studenti 4.A převzali z rukou třídního učitele Mgr. Martina Klejcha svá ročníková a maturitní vysvědčení, Europassy, dodatky k osvědčení v anglickém a německém jazyce a ti, kteří vykonávali zahraniční stáž v Anglii, ještě obdrželi Europass Mobility. Někteří studenti získali certifikát školy, který dokládá jejich výborné znalosti a dovednosti v cizích jazycích.
Rodičům patří dík za podporu, kterou věnovali studentům v průběhu celého studia. Všem absolventů přejeme štěstí a úspěch v osobním i profesním životě.

v1

v2