Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

3.5.2017 | Ing. Ivana Zemanová

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Management obchodu). Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je do naplnění volných míst. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise, který může být uchazeči předán nebo zaslán na základě osobní návštěvy nebo telefonického či e-mailového vyžádání v kanceláři školy (734 322 314, tradingcentre@lit.cz). Uchazeči budou přijímáni ve druhém kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek.
Ing. Ivana Zemanová