Vrstevnický program

Vrstevnický program

5.11.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Ve středu 4. listopadu do 1. ročníku přijeli zástupci Pedagogicko-psychologické poradny z Ústí nad Orlicí a provedli nás Vrstevnickým programem. Jednalo se o dvouhodinový program zaměřený na nastavení pozitivních vztahů ve třídě. Žáci spolu s třídní učitelkou (pod vedením PPP) povídali o každodenních věcech a představovali kolektivu informace, které zjistili o svých spolužácích, neverbálně komunikovali a řešili jednoduché úkoly, které bez mluvení zcela snadné nebyly. Užili si při tom poměrně dost legrace. V druhé půli programu třída společně vytvořila kreslenou postavu ideálního spolužáka. Žáci do něj vepsali vlastnosti, jaké by ideální spolužák dle jejich názorů měl mít. Poté tyto vlastnosti hledali v sobě samých i svých spolužácích. Úspěšně se podařilo ke každé vlastnosti přiřadit nějakého žáka. Na závěr proběhlo zhodnocení pocitů z programu. Ty byly různorodé - od příjemných, hloubavých, přes unavené až po ty nijaké, dobré či pořád stejné. Téměř všichni se však shodli na tom, že ačkoli se nejspíš nedověděli nic nového, připomenutí reality by jim mohlo napomoci k tomu, aby se náš kolektiv naučil vyhýbat se nepříjemným situacím.
Mgr. Jana Čejková, třídní učitelka