Vánoční koledování

Vánoční koledování

4.1.2013 | Mgr. Hana Honzíková

Dopoledne 21.12. se naší školou rozléhal zpěv koled a vánočních písní. Přestože nemáme hodiny hudební výchovy, naši studenti prokázali, jak si rádi zazpívají. Každá třída si připravila hudební program. Všechny překvapila 3.A. svojí módní přehlídkou na téma Konec světa. Nakonec si všichni studenti společně zazpívali nejznámější koledy a tím si navodili tu pravou vánoční atmosféru. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě vystoupení a Tereze Skřivanové za zapůjčení varhan. Doufám, že tímto byla založena hezká tradice vánočního koledování.
Mgr. Hana Honzíková