Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky

17.5.2016 | Ing. Ivana Zemanová

Tento týden probíhaly na naší škole ústní maturitní zkoušky. Studenti skládali profilové zkoušky školní části maturitní zkoušky a také ústní zkoušky společné části z českého, anglického a německého jazyka. Didaktické testy a písemné práce z jazyků, popřípadě z matematiky psali již na počátku května.
Maturantům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v osobním i profesním životě...

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne v pátek 27.5.2016 od 16.00 hodin v hotelu Zlatá Hvězda, kde žáci kromě maturitního vysvědčení obdrží i Europassy v českém, anglickém a německém jazyce. Studenti, kteří se zúčastnili zahraniční stáže v Anglii navíc obdrží Europassy Mobility. Nejlepším žákům budou předány Certifikáty za vynikající studijní výsledky.

M3

M2

M1