Uprchlická krize

Uprchlická krize

24.5.2016 | Ing. Ivana Zemanová

Uprchlíci, migrace, terorismus, syrská válka, Islámský stát, uprchlické
tábory...to jsou pojmy, se kterými se v současné době setkáváme denně, neboť masová média nám podávají různé informace s větší či menší mírou zkreslení a objektivity...

Aby studenti lépe pochopili složitost situace, která momentálně probíhá v
Sýrii a následkem toho i v Evropě, zúčastnili jsme se v pondělí 23.5. velmi
zajímavé přednášky nazvané Uprchlická krize, která volně přecházela do
diskuze s hlavními mluvčími - Markétou Kutilovou, Dalimilem Petrilákem a
Pavlou Krejsovou. Během přednášky měli studenti možnost získat přehled o
podstatě syrské války, o bojujících stranách a životě obyčejných lidí. Dále
se seznámili s aktivitami zaměřenými na pomoc lidem na útěku z oblastí
postižených válkou. V poslední části přednášky promluvila studentka Pavla
Krejsová o životě v jednom uprchlickém táboře v Německu a popsala své
zkušenosti ze svého pobytu v tomto táboře. V následné diskuzi měli studenti
možnost zeptat se na záležitosti, které jim nejsou jasné či které je
zajímají.

Jelikož se jedná o velmi často diskutované a kontroverzní téma, i naši
studenti odcházeli z přednášky se smíšenými pocity. Doufejme, že jim
představení této problematiky v širších souvislostech a díky autentickému
svědectví přednášejících umožnilo nahlížet na problém z více úhlů pohledu a
kriticky posuzovat některé zprávy přicházející z médií, která ne vždy
objektivně hodnotí reálnou situaci.

Mgr. Marie Chválová

 

u3u4u5u2