Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

14.5.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Vážené studentky, vážení studenti,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na přednášku na téma “Korupce jako ekonomický problém” a “O kreditních kartách a finančních predátorech”, která se bude konat 21.6.2013 od 8:45 hod. na Soukromé střední odborné škole Trading Centre s.r.o. Litomyšl. Přednáška je pořádaná v rámci cyklu přednášek představujících nejnovější poznatky z vybrané vědní disciplíny projektu BRAVO - Brána vědě/ní otevřená (CZ.1.07/2.3.00/35.0024), který realizuje Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
Přednášející: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
V prvé části výkladu bude osvětlena poloha korupce v systému řízení společnosti, její ekonomiky a etiky. Zdůrazněno je dilema spočívající v neoprávněných příjmech jednotlivců a skupin a ztrát společnosti jako významného ekonomického rizika. Korupce je chápána jako součást hospodářské kriminality s akcentem na aktivní protikorupční přístup, tedy management proti korupci.
Vlastní korupce je vysvětlena z hlediska zdrojů korupce, forem, plnění výhod a aktérů. Dále jsou probrány možnosti opatření proti korupci vycházející z tzv. Arušské deklarace. Je popsána problematika sledování a analýzy korupce a návazně systém opatření proti korupci.
Výklad problematiky má poskytnout výbavu pro orientaci v problematice a základy znalostí pro opatření proti korupci.

Přednášející: Ing. Jiří Nožička, Ph.D.
Přednáška je určena zejména pro studenty středních škol. Má za úkol zlepšit jejich finanční gramotnost a upozornit je na rizika vybraných bodů na finančním trhu. Těmito body jsou kreditní karty a peníze půjčené finančními predátory. Jedná se o prvky, které jsou pro mladé lidi velice atraktivní, protože si mohou pořídit věci, na které aktuálně nemají dostatek peněz, ale které jim mohou způsobit nepříjemné následky, jež dlouhodobě poznamenají jejich finanční situaci.