Umění prezentace

Umění prezentace

14.5.2018 | Ing. Ivana Zemanová

Ve dnech 9. – 11. května studenti 1. a 2. ročníku prezentovali před svými spolužáky a komisí složenou z pedagogů své projekty. Úkol to nebyl sám o sobě nijak jednoduchý, navíc ještě svou práci přednášeli nejen v rodném jazyce, ale také v dalších dvou cizích jazycích...

Vyslechli jsme velice zajímavé návrhy seminářů, kurzů a také propagaci zvolených produktů. Byli jsme lákáni na kurz pro herce, tanečníky či včelařský tábor.  Prezentována byla sportovní obuv, elektronika, ale také zdravá výživa či krásně naaranžované květiny.  Důstojnou atmosféru navodilo i společenské oblečení prezentujících.

Někteří studenti se zhostili úkolu s mimořádným zápalem a odhalili v sobě i trochu řečnického umění, jiní se potýkali s nervozitou a nejistotou. Na vlastní kůži si však vyzkoušeli, že úspěchem každé prezentace je pečlivá příprava a že i mnohahodinová příprava projektu může ztroskotat na obyčejné trémě, popř. podcenění závěrečné fáze, a to nácviku samotného mluveného projevu.   Ovšem pouze trénink a píle posouvají  kupředu.

Děkujeme studentům 1. a 2. ročníku za předvedený výkon.