Třídní schůzky online

Třídní schůzky online

5.11.2020 | Ing. Ivana Zemanová

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhnou podzimní třídní schůzky a individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů v online režimu, a to ve středu 25. listopadu 2020 od 17:00 hodin. ....

Ke schůzce se připojíte prostřednictvím aplikace Microsoft Teams podle návodu, který Vám třídní učitelé pošlou e-mailem nejpozději v pátek 13. listopadu 2020.

Přeji vám všem mnoho zdraví
Ing. Ivana Zemanová, ředitelka školy