Trénink paměti

Trénink paměti

5.5.2016 | Ing. Ivana Zemanová

V úterý jsme navštívili Městskou knihovnu v Litomyšli, kde jsme se zúčastnili semináře paní Ing. Pekníkové – Trénink paměti.
Během dvou 90 minutových bloků jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o tom, jak funguje naše paměť a vyzkoušeli si efektivní metody učení pomocí různých testů a cvičení.
Nabyté vědomosti určitě využijeme při našem studiu, např. v následujícím projektovém týdnu.
Studenti 1. ročníku