Trendy a inovace

Trendy a inovace

23.11.2023 | Ing. Ivana Zemanová

Studenti 3. a 4. ročníku se prostřednictvím celostátního online vysílání společnosti READYCON zúčastnili zajímavých přednášek o aktuálních trendech ve vybraných oborech. Pro třeťáky jsme vybrali oblast financí a pro čtvrťáky trendy v médiích, marketingu a managementu.