Návštěva transfusního oddělení

Návštěva transfusního oddělení

23.11.2012 | Ing. Ivana Zemanová

Krev je nejvzácnější tekutinou, která dokáže zázraky. Jejím darováním věnujeme víc, dáváme s ní naději. Jediným plným odběrem (450 ml) můžeme přispět k záchraně až 4 lidských životů.

Studenti 1. a 4. ročníku naší školy v rámci výuky biologie a základů přírodních věd navštívili v pondělí 19.11. 2012 transfusní oddělení v litomyšlské nemocnici. Paní primářka Simona Leníčková studenty seznámila s historií, ale i se současnou praxí dárcovství krve. Nakonec se studenti seznámili s chodem celého oddělení.
Studenti 4. ročníku se rozhodli, že darují krev, a to podnítilo i další studenty naší školy.
Darujte krev i Vy a pomozte...
Ing. Marie Valchová