Ohlédnutí naší absolventky ...

Ohlédnutí naší absolventky ...

11.3.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Jméno: Lucie Dalecká, Bc.
Rok narození: 1988
Vzdělání: absolvent SSOŠ Trading centre s.r.o., Litomyšl
Dokončené bakalářské vzdělání na vysoké škole v oboru Management obchodu

Nikdy jsem se nepovažovala za studijní typ, spíš jsem si byla vědoma, že pro získání mnou požadovaného zaměstnání, bude vzdělání velmi důležité.

V 9. ročníku na základní škole jsem stála před těžkým rozhodnutím jakou si vybrat střední školu. Se svými spolužáky jsme absolvovali několik návštěv otevřených dveří na středních školách. Na gymnázium se mi jít nechtělo, protože mi bylo jasné, že gymnázium je přípravou na vysokou školu, ale co když se rozhodnu nepokračovat? Chtěla jsem si nechat dvířka otevřená. Neučila jsem se špatně, jedničky a dvojky. Většina mých spolužaček se hlásila na obchodní akademii, ale já jsem od střední školy chtěla trošku něco víc, než se naučit podvojné účetnictví a zbožíznalství. Rozhodla jsem se pro soukromou střední školu v Litomyšli, která na mě na první pohled působila velmi přívětivým, až bych řekla domáckým dojmem. Je to škola, ve které je kladen velký důraz nejen na vzdělání studentů, ale i na velmi lidský a individuální přístup se zájmem k potřebám každého jednotlivce. Začátek studií nebyl zrovna lehký, ale přístup všech učitelů byl skutečně báječný. Jejich forma výuky a pracovní elán, se kterými do hodin přicházeli, byly pro studenty neocenitelným přínosem. Neslevili ze svých nároků, ale také neodmítli podat pomocnou ruku.

V roce 2007 jsem úspěšně absolvovala maturitní zkoušku a poté jsem bez problému složila přijímací zkoušky na Vysokou školu, obor Management obchodu. Už během studia na vysoké škole jsem často čerpala ze znalostí získaných na střední škole. Přístup státní školy se s přístupem soukromé školy nedá srovnat! Na státní škole chybí především ten individuální a lidský přístup.

V roce 2010, po úspěšném zakončení bakalářského studia, mě čekalo hledání zaměstnání. Chtěla jsem stát na vlastních nohou. Prioritou pro mě bylo zaměstnání, kde bych využila nejen své vzdělání, ale i organizační schopnosti a možnost profesního růstu. Hledala jsem pracovní místo kreativní a tvůrčí, které by mě bavilo a bylo by v oboru pro mne zajímavým. Začala jsem zasíláním motivačních životopisů. Věřím, že čekání ve frontách na pracovních úřadech a zasílání životopisů na všechny strany a pak také čekání na odpověď (když šance na úspěch je pramalá), je pro čerstvého absolventa s chutí pracovat skutečně těžké a demotivující. Já jsem však měla štěstí. Pozvali si mě na pohovor do společnosti zabývající se zásilkových obchodem. Prošla jsem si výběrovým řízením, ze kterého jsem vyšla jako vítěz a pracuji zde dodnes.

A dnes?
3. března 2013 mám za sebou 3letou praxi v administrativě. V současné době pracuji jako manager oddělení tvorby katalogů. Mou pracovní náplní je koordinace práce mé a mých kolegů a každodenní komunikace se zahraničními partnery. Takže pracuji v oboru, kde využiji své schopnosti i své vzdělání. Mám zaměstnání, které mě baví a motivuje. A velmi často vzpomínám na studia v Litomyšli a na Trading centre.

Všem přeji mnoho úspěchu ve výběru střední školy!
Lucie Dalecká
bývalá studentka TRADING CENTRE s.r.o.