Studentské volby

Studentské volby

26.9.2016 | Ing. Ivana Zemanová

Studentské volby jsou vzdělávacím projektem, jehož cílem je přiblížit středoškolákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systémem České republiky a v neposlední řadě také zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv žádný politický subjekt. Studentské volby jsou plně hrazeny z grantu MŠMT ČR...

Na naší škole si 21. září mohli studenti vyzkoušet „nanečisto“ volit politické strany, hnutí a koalice, které kandidují do krajských zastupitelstev. Volby probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komisi a připravili volební místnost s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které kandidují v reálných krajských volbách. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga, který po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování. To zajišťovala agentura Millward Brown.
Výsledky voleb na naší škole si můžete prohlédnou v přiloženém dokumentu. Podrobné celkové výsledky ze všech zúčastněných škol jsou k nahlédnutí na webových stránkách vzdělávacího portálu Jeden svět na školách (jsns.cz). Na 254 školách  studenti odevzdali celkem 31 867 platných hlasovacích lístků.

Dokumenty ke stažení