Studentské projekty (tentokrát online)

Studentské projekty (tentokrát online)

17.5.2021 | Ing. Ivana Zemanová

Od 12. dubna se postupně studenti 3., 2. a 1. ročníků věnovali přípravě a vypracovávání svých projektů. Po týdnu příprav následoval týden jejich prezentací ...

Třeťáci se vžili do role organizátorů seminářů či soustředění pro 15-50 osob. Zajistit měli ubytování a stravu pro účastníky a dalším úkolem bylo sestavit i program tohoto semináře. Nedílnou součástí jejich práce bylo vytvořit a propočítat náklady a výnosy v celkové kalkulaci projektu.  

Druháci měli za úkol představit přidělené město na veletrhu cestovního ruchu. Připravili si atraktivní prezentace, kde nás seznámili nejen s tímto městem, ale i blízkým okolím. Pro diváky si připravili také informace o vhodném ubytování či restauračních zařízeních v této lokalitě. 

Prváci v rámci svých projektů představili výrobky, resp. služby na veletrhu spotřebního zboží a služeb. Přestože to pro ně byla novinka, zhostili se úkolu prakticky všichni na výtečnou. 

Komisi, která projekty hodnotila, tvořili nejen učitelé, ale i studenti.

Všichni, kteří se na prezentacích nějak podíleli, si zaslouží poděkování za svůj výkon, protože není jednoduché vžít se do role řečníka před tolika lidmi. 

Mgr. Martin Klejch