Studentské projekty

Studentské projekty

31.5.2019 | Ing. Ivana Zemanová

V průběhu svatého týdne a maturitních zkoušek pracovali studenti 1. a 2. ročníků na přípravě svých projektů. Tento týdenž byl již ve znamení jejich prezentací. ...

Prváci měli za úkol vžít se do role člověka, který na oborovém veletrhu představuje případným zájemcům výrobek či službu své firmy. Cílem bylo připravit divácky atraktivní prezentaci, vypočítat náklady na ubytování, pronájem výstavní plochy a ostatní úkony, které se zajištěním veletrhu souvisí.

Druháci organizovali seminář či soustředění pro 15 - 50 osob. Zajišťovali ubytování a stravu pro účastníky a sestavovali program semináře. Požadavkem bylo vše řádně vyúčtovat, doložit potřebné právní dokumenty a zformulovat správně obchodní dopisy.

Prezentace jednotlivých projektů hodnotilo publikum složené ze spolužáků a členů pedagogického sboru. Každé vystoupení bylo prodiskutováno, zhodnoceno a odměněno potleskem. O velké přestávce bylo pro studenty přichystáno drobné občerstvení.

Poděkování patří úplně všem, kteří si prezentaci připravili. Splnili tím svěřený úkol - někteří s maximálním, jiní s minimálním úsilím, což nakonec vyšlo na povrch, ale především si zkusili roli řečníka, na něhož se upírá 60 párů očí. Zjistili, jak v takové situaci reagují, kde mají své silné a slabé stránky a jakou strategii zvolit, aby publikum co nejvíce zaujali.

Věříme, že tuto zkušenost v budoucnu všichni zúročí!