Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

22.2.2018 | Ing. Ivana Zemanová

21. února se dvě naše studentky, Jaroslava Malinová a Petra Šuglová, zúčastnily okresního kola soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se konala na jevíčském gymnáziu za účasti 16 studentů z 8 středních škol okresu Svitavy. Účastníci soutěže se úspěšně vypořádali s upraveným formátem soutěže, když k poslechu na úrovni FCE byla přidána dvě lexikálně-mluvnická cvičení z kategorie Use of English. Následovala tradiční ústní část, ve které studenti řešili úkoly ve dvojicích na základě verbálních i vizuálních stimulů. ...

I přesto, že do krajského kola naše dívky nepostoupily, podaly velmi pěkné výkony a za to jim patří naše poděkování. Konkurence byla opravdu velká a úroveň jazyka všech soutěžících vysoká.