Soutěž pro žáky SŠ

Soutěž pro žáky SŠ

16.9.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Dobrý den,

rádi bychom Vás a Vaše žáky informovali o tom, že od začátku září do konce listopadu 2013 organizuje Národní centrum Europass (NC Europass) soutěž pro žáky středních škol. Jednotlivci i celé třídy mohou na facebook NC Europass vkládat fotografie, odkazy na videa nebo krátké články o svých zážitcích z letních stáží či brigád, a soutěžit tak o vědomostní stolní hru a další drobné ceny. Více informací o soutěži naleznete v přiloženém letáku. Prosíme Vás o předání informace o soutěži Vašim žákům, případně vyvěšení letáku v prostorách školy.


Jménem týmu NC Europass Vám děkuji za dosavadní spolupráci při vydávání Europass-dodatků k osvědčení a budu se těšit na spolupráci budoucí. Zároveň Vám přeji hodně pracovních i osobních úspěchů v novém školním roce 2013/2014!

S pozdravem

Ing. Ladislav Koubek
vedoucí Národního centra Europass ČR
[Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků]
Oddělení pro sociální partnerství a mezinárodní spolupráci