Regionální finále Soutěž a podnikej

Regionální finále Soutěž a podnikej

14.12.2019 | Ing. Ivana Zemanová

Pardubické regionální finále soutěže proběhlo 13.12. 2019. Soutěžící obhajovali své projekty před odbornou porotou ve složení Petra Srdínková (P-PINK), Alexandr Prokop (Uskupení Tesla z.s.) a Eva Malinová (Krajská hospodářská komora Pardubického kraje). ...

Soutěžící museli obhájit své názory a nápady a kvalitně, stručně a srozumitelně odprezentovat svůj záměr. Dostali doporučení a rady, a to je dost velká hodnota pro jejich budoucí rozvoj.

Přestože naše děvčata, Karolína a Tereza, se společným projektem "Dostaň a daruj" nepostoupily do celorepublikového kola, jejich podnikatelský záměr byl vypracován velmi profesionálně a má reálnou šanci uchytit se v běžném tržním prostředí.

Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.