Slavnostní vyřazování maturantů

Slavnostní vyřazování maturantů

31.5.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Poslední květnový pátek se v sále litomyšlského hotelu Zlatá hvězda uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti předání maturitních vysvědčení letošním absolventům SSOŠ TRADING CENTRE.
Na setkání byli ředitelkou školy Ing. Ivanou Zemanovou pozváni rodiče maturantů, zúčastnil se i starosta města Litomyšl pan Michal Kortyš.
O hudební doprovod se postaral žesťový kvintet ze ZUŠ Litomyšl, který vedl pan Jan Kratochvíl. Zaznělo několik barokních skladeb a závěrečná Korunovační intráda Jiřího Ignáce Linka završila slavnostní okamžik, kdy studenti 4.A převzali z rukou třídní učitelky Mgr. Evy Krátké svá ročníková a maturitní vysvědčení, Europassy a někteří i certifikáty školy, které dokládají jejich výborné znalosti a dovednosti v cizích jazycích či odborných předmětech.
Rodičům patří dík za podporu, kterou věnovali studentům v průběhu celého studia.
Všem absolventů přejeme štěstí a úspěch při dalším studiu, v osobním i profesním životě.
Ivana Zemanová