SÍLA LIDSKOSTI

SÍLA LIDSKOSTI

14.4.2015 | Mgr. Marie Janoušková

... je zřetelná v činu skromného člověka – Nicholase Wintona.

669 dětem zachránil život svým prozíravým jednáním v roce 1939, kdy vycítil, že se situace v Československu stává kritickou a válečný konflikt neodvratným. Nicholas Winton však o svém činu totiž 50 let mlčel, neboť litoval, že dalších 250 dětí, které byla na sklonku srpna 1939 Velká Británie připravena přijmout, již zachránit nestihl. V Evropě se rozpoutala 2. světová válka.

Válečná léta přežily děti v adoptivních rodinách na Britských ostrovech. Do svých původních rodin, které je svěřily do Wintonova „Kindertransportu“ do Spojeného království, se již nevrátily, nebylo ke komu se vrátit..Nikdo však netušil, komu vděčí za přežití.

Dokument režiséra Mateje Mináče Síla lidskosti přijel studentům naší školy představit dramaturg Zdeněk Tulis. Sugestivně přiblížil osobnost sira Wintona i příběh „Wintonových dětí“.

Věřím, že si všichni vzali k srdci, že lidskost, soucit a odvaha k činům z nás může učinit velkého člověka a že smích, který si ordinujeme každých 20 minut, nám může prodloužit život na stovku, možná i na víc:-)

Přejme si, aby petice za nominaci sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu za mír uspěla. Kdyby ji norský výbor Wintonovi udělil, octla by se v rukách člověka s velkým „Č“.

Mgr. Marie Janoušková