Screeningové testování

Screeningové testování

19.11.2021 | Ing. Ivana Zemanová

Ve škole proběhne povinné screeningové testování, a to ve dvou termínech - 22. a 29.11. 2021. Žáci se budou testovat v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud nebude žák v pondělí přítomen) neinvazivními antigenními testy v kmenových třídách ráno od osmi hodin. ...

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivní testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Žák, který nebude otestován nebo nesplňuje jednu ze stanovených výjimek, se bude moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek „pro netestované“ nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz některých aktivit atd.).

Ing. Ivana Zemanová