Schůzka s rodiči stážistů

Schůzka s rodiči stážistů

5.11.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Schůzka s rodiči studentů, kteří jedou na zahraniční stáž do Londýna se koná 5.11. v 15.30 hod. na učebně č. 9. Předmětem schůzky bude seznámení rodičů s programem Erasmus, informace o partnerské škole ADC College v Londýně, která nám zajistila stáže v oblasti administrativy, obchodu a cestovního ruchu a seznámení s konkrétními firmami a předmětem jejich činnosti. Dále probereme formální záležitosti před odletem, zejména výši finanční podpory, pojištění účastníků stáže, časy odletu a příletu a podrobněji rozebereme jednotlivé body ve Smlouvě o učení a v Účastnické smlouvě pro odbornou stáž.
Ing. Ivana Zemanová