Rekvalifikační kurz účetnictví

Rekvalifikační kurz účetnictví

6.2.2014 | Ing. Ivana Zemanová

V období od 1.10.2013 do 31.1.2014 proběhl na naší škole další rekvalifikační kurz účetnictví, akreditovaný MŠMT ČR, pod vedením Ing. Věry Vostřelové a RNDr. Jany Kaurové.
Účastníci kurzu pronikli do tajů daňové evidence a účetnictví a měli možnost si vše vyzkoušet i na počítačích. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrželi „Osvědčení o absolvování kurzu“. Někteří absolventi, právě díky nově nabytým vědomostem, již práci získali, nebo se jim alespoň podmínky pro její získání výrazně zlepšily. Zájemci o kurz z řad nezaměstnaných, evidovaných na ÚP, využili možnosti, že právě příslušný úřad práce za ně částku za kurz, po úspěšném absolvování a předložení osvědčení, uhradil.
Máme zkušenosti, že za dobu konání kurzu se z účastníků zpravidla stane „dobrá parta“, která se mnohdy i nadále schází, byť už mimo prostory školy.

Ing. Ivana Zemanová