První kroužek konverzace!

První kroužek konverzace!

2.11.2012 | Mgr. Jitka Tichá

Dne 1. 11. 2012 se konala první hodina dobrovolného kroužku anglické konverzace s Danem Luptonem.
Dan dochází na naši školu pravidelně jednou měsíčně, aby s jednotlivými studijními skupinami studentů strávil celé dopoledne anglickou konverzací. Kromě toho také souhlasil se založením dobrovolného kroužku angličtiny, který je mnohem intenzivnější - jednak proto, že studentů je ve skupině o něco méně než v běžné hodině a jednak proto, že se jedná o zájmový kroužek s dobrovolnou docházkou na který přichází studenti, kteří mají o angličtinu opravdu zájem.
Dan provozuje výuku angličtiny v ČR již mnoho let a pomohl celé řadě studentům zlepšit jejich dovednosti v angličtině a také najít důvěru sama v sebe, co se projevů v cizím jazyce týče.
Kroužek se koná vždy každý čtvertek od 15:00 v budově naší školy, v místnosti U10. Všichni studenti i přátelé školy jsou srdečně zváni, stále jsou ještě volná místa!
Mgr. Jitka Tichá