Projektová žádost

Projektová žádost

23.4.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Dnes jsme odeslali na MŠMT projektovou žádost:
- na čtrnáctidenní jazykové kurzy pro učitele německého jazyka
- na týdenní jazykové kurzy v Anglii pro 20 studentů
- na týdenní kurz v podobě stínování na zahraniční škole pro učitele
informatiky a matematiky
Projekt zahraničních jazykových kurzů se uskuteční na podzim 2015.
Náklady na kurzy budou hrazeny z evropských fondů.
Ing. Ivana Zemanová