Projekt Šance

Projekt Šance

28.3.2011 | TC

Naše škola se i v letošním roce připojila k veřejné sbírce, kterou organizuje občanské sdružení Projekt Šance. Toto sdružení přes 15 let pomáhá mladým lidem z rozvrácených rodin, dětských domovů a výchovných ústavů. Tito mladí lidé se setkávají v pracovní dílně, kde mají možnost podělit se o své zkušenosti, využít pomoc odborníků a být užiteční pro společnost. Vyrábí zde drobné předměty, které se nabízejí právě v rámci veřejné sbírky a utržené peníze jdou na podporu této pracovní dílny. Dílna se tak stává nejen místem setkávání, ale také odrazovým můstkem do nového života ve společnosti.
Dík patří nejen studentům, kteří se vydali do ulic, ale i všem, kteří přispěli.