Přírodovědná procházka

Přírodovědná procházka

6.5.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Ve čtvrtek 2. 5. se žáci 1. a 2. ročníku vydali na přírodovědnou procházku do Nedošínského háje.
Nedošínský háj zahrnuje lesní porosty severozápadně od města Litomyšl, patří do kategorie přírodní památka. Územím vede naučná stezka. V chráněném území se žáci seznámili s jednotlivými populacemi rostlinstva a zvířeny na jaře. V dubohabrovém háji, v lužním společenstvu a na území Velkého a Malého Košíře je možno vidět běžnou floru a faunu, ale i vzácnější druhy (lilie zlatohlavá). Typickými a nejpočetnějšími jsou však ptáci (bylo zjištěno až 70 druhů).
Vycházka spojila poznatky teoretické s praktickými. Všichni jsme se vrátili unaveni, ale plni zážitků.
Ing. Marie Valchová