Připravujeme další Erasmus projekt

Připravujeme další Erasmus projekt

30.4.2021 | Ing. Ivana Zemanová

Uvědomujeme si, že jedním z největších nedostatků současných škol je přílišný teoretismus a odtržení žáků a pedagogů od skutečné praxe, ...

což vede k tomu, že školy sice připravují žáky na profesní život a dávají jim kvalifikaci, ale absolventi po přechodu do praxe s podivem zjistí, žeopravdový tržní prostor se chová trochu jinak, než jim bylo ve škole vštěpováno.


Od příštího školního roku proto chceme pravidelně zahrnovat do zahraničních mobilit kromě žáků také pedagogické pracovníky naší školy. V současné době připravujeme projekt pro deset žáků a dva pedagogy, žádost o grant budeme odesílat v polovině května.