Přijímací řízení

Přijímací řízení

22.4.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Seznam přijatých uchazečů naleznete v sekci "Studium- Přijímací řízení".
Od 22.4. začíná běžet lhůta 10-ti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nejzazší termín je 6.5.2013.
Zápisové lístky můžete odevzdat přímo v sekretariátu školy nebo zaslat poštou.
Ing. Ivana Zemanová