Prezentace projektu iTEC

Prezentace projektu iTEC

7.2.2014 | Mgr. Jitka Tichá

V úterý 4.2.2014 proběhly u nás ve škole prezentace výstupů z projektu iTEC.
Projekt o lidských právech a extremistických ideologiích probíhal v rámci výuky práva ve 3. a 4. ročníku. Studenti shlédli výukový film, na jehož základě si vybrali a zpracovali téma související s porušováním lidských práv. Výstupem z projektu bylo jednak vytvoření výukových webových stránek za každou ze zmíněných tříd a jednak ústní prezentace témat organizovaná pro mladší spolužáky, tedy pro 1. a 2. ročník.
Svého úkolu se studenti zhostili velmi úspěšně, v rámci projektu vznikly opravdu pěkné webovky ai prezentace si mladší studenti ve svém hodnocení velmi chválili.
Mgr. Jitka Tichá