Prezentace Fakulty informatiky a managementu

Prezentace Fakulty informatiky a managementu

16.1.2012 | TC

Dne 12. ledna 2012 měli studenti 4. ročníků možnost dozvědět se další informace o studiu na vysoké škole.
Tentokrát přijeli zástupci Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Informovali studenty o možnostech studia na jejich fakultě, ale také jim poskytli obecné informace o kreditním systému, přihláškách na VŠ a přijímacích zkouškách.
Na závěr zbyl prostor na dotazy studentů. Dle zájmu bylo vidět, že přednáška byla nejen zajímavá a přínosná, ale také motivující pro další přípravu na přijímací zkoušky.