Přednáška Univerzity Pardubice

Přednáška Univerzity Pardubice

27.6.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Naše škola využila nabídky Univerzity Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní, která v rámci projektu „BRAVO – Brána vědění otevřená“ pořádá cyklus přednášek pro studenty středních škol, při nichž představuje nejnovější poznatky z vybraných vědních disciplín. Učitelé odborných ekonomických předmětů naší školy společně se studenty druhého a třetího ročníku vybrali 2 témata přednášek:
1) Korupce jako ekonomický a morální problém (Doc. Ing. Radim Roudný, CSc.)
2) O kreditních kartách a finančních predátorech ( Ing. Jiří Nožička, PhDr.)
Obě přednášky se uskutečnily v pátek 21. 6. 2013 v prostorách Trading Centre s.r.o. za aktivní účasti studentů druhého a třetího ročníku. Studenti byli s úrovní seminářů na uvedená aktuální ekonomická témata velmi spokojeni. Sami se zapojovali do diskusí a aktivit směřujících k získání nových poznatků i k odhalení příčin negativních ekonomických jevů, kterými korupce i finanční predátoři v naší společnosti nepochybně jsou. Studenti měli při diskuzích možnost ve velké míře využívat své dosavadní vědomosti z odborných školních předmětů, např. z ekonomiky, financí a bankovnictví, což nepochybně přispělo k posílení jejich zdravého sebevědomí i případnému prohloubení zájmu o studium těchto předmětů. Oběma přednášejícími byla aktivní účast našich studentů Centre hodnocena velmi pozitivně a poděkování za přínos celé akce patří oběma stranám – přednášejícím akademickým pracovníkům i našim studentům.
Ing. Věra Vostřelová, učitelka odborných ekonomických předmětů