Přednáška k DPH

Přednáška k DPH

14.4.2014 | Ing. Ivana Zemanová

V rámci odborných ekonomických předmětů se v pondělí 14. 4. 2014 na naší škole uskutečnila přednáška zaměřená na daň z přidané hodnoty. O složité problematice DPH přednášel studentům 3.a 4. ročníku pan Jandík z kontrolního oddělení Finančního úřadu v Litomyšli, kde se věnoval právě DPH více než 20 let. Naše studenty po úvodní teoretické části především zaujaly konkrétní praktické příklady evidence DPH, které s panem Jandíkem zpracovávali včetně vyplnění formuláře daňového přiznání k dani z přidané hodnoty.
Přednášené téma je velmi zajímavé, protože DPH se dotýká v každodenním životě nás všech. Poznatky z přednášky se mohou hodit zejména maturantům při jejich "zkoušce z dospělosti".
Dnešní dopolední setkání s panem Jandíkem přispělo studentům především k propojení teoretických poznatků získaných ve škole s agendou daně z přidané hodnoty v praxi.
Ing. Věra Vostřelová