Přednáška k DPH

Přednáška k DPH

11.3.2013 | Ing. Ivana Zemanová

V rámci odborných ekonomických předmětů se v pondělí 11. 3. 2013 na naší škole uskutečnila přednáška zaměřená na daň z přidané hodnoty. O složité problematice DPH přednášel studentům obou maturitních ročníků pan Jandík z kontrolního oddělení Finančního úřadu v Litomyšli, kde se věnoval právě DPH více než 20 let. Naši studenti se zúčastnili přednášky v plném počtu a po úvodní teoretické části je především zaujaly konkrétní praktické příklady evidence DPH, které s panem Jandíkem zpracovávali včetně vyplnění formuláře daňového přiznání k dani z přidané hodnoty.
Přednášené téma je pro naše maturanty velmi zajímavé, protože vědí, že DPH se dotýká v každodenním životě nás všech. Dnešní dopolední setkání s panem Jandíkem přispělo studentům především k propojení teoretických poznatků získaných ve škole s agendou daně z přidané hodnoty v praxi.
Ing. Věra Vostřelová