Předávání maturitních vysvědčení

Předávání maturitních vysvědčení

5.6.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Poslední květnový den se v sále litomyšlského hotelu Zlatá hvězda uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti předání maturitních vysvědčení letošním absolventům SSOŠ TRADING CENTRE.
Na setkání byli ředitelkou školy Ing. Ivanou Zemanovou pozváni rodiče maturantů, zúčastnil se jej i zástupce města Litomyšl pan Radomil Kašpar a emeritní ředitelka Mgr. Ivana Leníčková.
O hudební doprovod se postaral žesťový kvintet ze ZUŠ Litomyšl, který vedl pan Jan Kratochvíl. Zaznělo několik barokních skladeb, píseň Jaroslava Ježka Klobouk ve křoví a závěrečná Korunovační intráda Jiřího Ignáce Linka završila slavnostní okamžik, kdy studenti 4.A a 4.B převzali z rukou třídních učitelů Mgr. Heleny Dvořákové a Mgr. Martina Klejcha svá ročníková a maturitní vysvědčení, europassy a někteří i certifikáty školy, které dokládájí jejich výborné znalosti a dovednosti v cizích jazycích či odborných předmětech.
Rodičům patří dík za podporu, kterou věnovali studentům v průběhu celého studia.
Všem absolventů přejeme štěstí a úspěch při dalším studiu, v osobním i profesním životě.
Mgr. Marie Janoušková