Prázdniny končí

Prázdniny končí

30.8.2019 | Ing. Ivana Zemanová

Dnešním dnem končí letní prázdniny a v pondělí začne nový školní rok. Vím, že se to mnohým z vás nebude líbit, ale tento stav se opakuje s železnou pravidelností rok co rok. Končí období dvouměsíčního odpočinku a nastává období práce, ale i nových zážitků a zkušeností.
A co se ve škole dělo o prázdninách?...

V přízemí jsme zrekonstruovali dosud nevyužívané dvě místnosti, které budou sloužit k výuce. Pořídili jsme WiFi Access Point, multifunkční bezdrátový přístupový bod (AP), který maximalizuje Wifi připojení a minimalizuje rušení mobilní sítě včetně datových 3G/4G LTE sítí, čímž se hodí do větších firem, kde je potřeba obou signálů. Zakoupili jsme notebooky pro studenty prvního ročníku. 

Na nový školní rok je snad vše připraveno.